thanh1986t.com
Cách cho phép người dùng chỉnh sửa bình luận trong WordPress
Chỉnh sửa bình luận để khắc phục lỗi ngữ pháp, chính tả rất hữu ích đối với người dùng. Vậy làm thế nào để cho phép người dùng chỉnh sửa bình luận của họ?