thanh1986t.com
Hướng dẫn cài đặt uGet 2.2.0 cho Ubuntu 17.10 - Ngọc Thanh's Blog
UGet là một Trình quản lý tải xuống nhẹ và đầy đủ tính năng. Bài viết này sẽ chia sẻ cách cài đặt phần mềm quản lý tải xuống uGet 2.2.0 trên Ubuntu 17.10.