thanatos-journal.com
Thanatos på svenska
ISSN 2242-6280 Thanatos är en referentgranskad, mångdisciplinär vetenskaplig webbtidning som ges ut två gånger om året av Sällskapet för finländsk dödsforskning. Tidningen utkommer i första hand på…