thanatos-journal.com
Thanatos vol. 8 2/2019
Thanatoksen vuoden 2019 viimeinen numero sisältää kuusi tutkimusartikkelia eri tieteenaloilta. Artikkelit on järjestetty kronologisesti kuoleman hetkeen nähden: kuolemanpelosta ja kuolemisen proses…