thamrinschool.net
Pengelola
UNTUK menjaga agar lalulintas pertukaran pengetahuan dan gagasan berlangsung terbuka, ilmiah dan memberikan suatu pencerahan yang obyektif, Thamrin School dikelola oleh kawan-kawan yang mumpuni dal…