thairats.com
วิธีการทำ CPR อย่างถูกวิธี 'ปั๊มหัวใจ' ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน - Thai Rats จุกจิกทุกเรื่องที่เป็นข่าว
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน หรือ วิธีการทำ CPR หมายถึง การช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้น หรือ คนที่หยุดหายใจกระทันหัน จากระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจล้มเหลว