thairats.com
มารู้จักผัก 8 อย่าง ห่างไกลมะเร็ง
ถ้าพูดถึง "โรคมะเร็ง" เป็นโรคที่ใครๆก็ไม่อยากเป็น เพราะเป็นแล้วต้องเสียค่ารักษามากมาย และต้องมีกำลังใจที่ดีถึงจะผ่านไปมันไปได้ แต่บางคนก็โชคร้ายที่ตรวจพบมะเ