thairats.com
ภาพลวงตา ลวงโลก ความผิดพลาดของตากับสมอง
ภาพลวงตา ความผิดพลาดของตากับสมอง ตาของคนเรานั้นไม่ได้เชื่อมโยงกับสมองเพียงแต่แค่อาศัยการแปลความจากสมองเท่านั้นเอง ทำให้คนเราก็ไม่ได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่จริง