thairats.com
หนุ่มพิเรนทร์!!นอนแช่ ปูนซีเมนต์ เหตุเพราะอยากรู้จะรู้สึกอย่างไร
หนุ่มรัสเซียรายนี้เกิดคิดพิเรนทร์ อยากจะทดลองเอาตัวไปแช่ใน ปูนซีเมนต์ จะเป็นอย่างไร จึงลงทุนยอมเอาตัวเองลงไปนอนแช่ ปูนซีเมนต์ ในอ่างอาบน้ำ และในเมื่อปูนแห้ง