thairats.com
เตือนภัย!! ระวังมือมืด แฮก เฟซบุ๊ก หลอกโอนเงิน
ข่าวเตือนภัย มิจฉาชีพจะนำหลอกเจ้าของ เฟซบุ๊ก แล้วเปลี่ยนรหัสผ่านไปเข้าระบบเฟซบุ๊กสวมรอยเป็นเจ้าของ แล้วใช้วิธีส่งข้อความไปหาเพื่อนทุกคนของเหยื่อที่ออนไลน์อ