thairats.com
พิจิตร โรคอีดำอีแดง ระบาดหนักในโรงเรียน
ระยะนี้อาศร้อนเป็นเหตุให้มีโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียระบาด อย่างเช่นตอนนี้มี โรคอีดำอีแดง ระบาดในหมู่นักเรียน ที่จังหวัดพิจิตร ทำให้มีนักเรียนเจ็บป่วยแล้วห