thairats.com
แถลงการณ์ ฉบับที่ 9 ปอ ทฤษฎี หัวใจเต้นผิดจังหวะบ่อย ตับ-ไต คงที่
ทางโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีการออกมาชี้แจงความคืบหน้าอาการป่วยโรคไข้เลือดออกของพระเอกหนุ่ม ปอ ทฤษฎี สหวงษ์ ฉบับที่ 9 จากที่โรงพยาบาลได้ออกมาแจ้งความคืบหน้า อ