thairats.com
ฮือฮา!"มะเขือม่วง" สุดแปลกชาวบ้านแห่ตีเลขเด็ด
ที่สวนของนายสินป์ธิโชค สุวรรณคีรี อายุ 35 ปี ชาวสาวใน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ได้ทำการปลูกมะเขือม่วง ก่อนจะพบมะเขือม่วงผลหนึ่งมีรูปร่างแปลกประหลาน โดยมีบางส่วนของล