thairats.com
แพทย์เตือน ! อย่าปล่อยเด็กเล่นแท็บเล็ต เสี่ยง " ไฮเปอร์เทียม "
วันนี้ 29 พฤษภาคม 60 นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรคสมาธิสั้นในเด็กจะแสดงอาการหลักๆ 3 ด้าน ได้แก่ ซนอยู่ไม่นิ่ง ขาดสมาธิ