thairats.com
แม่ประนอม ยืนยันไม่ถอนฟ้อง ล่าตัวคนปลอมเอกสาร ปนัดดาเดินหน้ากาวใจ แม่-ลูก
จากกรณีของนาง ประนอม แดงสุภา ผู้ก่อตั้งธุรกิจ น้ำพริกเผา ตรา แม่ประนอม ชื่อดัง ที่ออกมาร้องเรียนต่อศูนย์บริการประชาชนของรัฐบาล เพื่อให้ท่านนายกฯ พล.อ.ประยุท