thairats.com
เวรกรรมมีจริง!เจ้าของ The Core ยกเลิกสัญญาจ้าง "ไฮโซบอล" ทุกโครงการ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 พ.ย.ที่โรงแรมเดอะคอร์ เชียงใหม่ นางพีรยา คุวานันท์ กรรมการบริหาร บริษัท โฮมรีสอร์ท จำกัด ได้มอบหมายให้ น.ส.ภานุมาส อุดมขันติกุ