thairats.com
เปิดตัว iPhone 7 /iPhone 7 Plus รุ่นพิเศษ Product RED
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2017 ที่ผ่านนั้น Apple ได้เปิดตัว iPhone 7 และ iPhone 7 Plus บนสีสันตัวเครื่องแบบใหม่กับสีแดงในโครงการ Product RED ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษ โดยรายได้ของทุกการจำหน่ายจะนำไปสมทบทุนให้กองทุนโลกเพื่อสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับ HIV/AIDS และช่วยสร้างยุคใหม่ที่ปราศจากโรคเอดส์