thairats.com
กฏใหม่!! ห้ามขายเหล้า-ของมึนเมา ใกล้ สถานศึกษา 300 ม.
(ทปอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมหารือกรณีที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมติร่วมกันด้วยว่า ให้ออกประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ใกล้ สถานศึกษา ร