thairats.com
สื่อวิจารย์ยับ "ฮิโนกิแลนด์" เชียงใหม่ ติด 1 ใน 10 สถานที่ทางวัฒนธรรมที่ต้องไป
ชาวบ้านประหลาดใจ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม คัดเลือก ฮิโนกิแลนด์ เชียงใหม่ เป็น 1 ใน 10 สถานที่ทางวัฒนธรรมที่ต้องไป