thairats.com
ล่าตัว แท็กซี่ โหด ฟันแขน ผู้โดยสารเหวอะ เหตุไม่พอใจถูกต่อว่าเปิดไฟว่างแต่ไม่รับ
ในขณะผมก็เรียก แท็กซี่ ได้คันหนึ่ง (จำไม่ได้ว่าชมพูล้วนหรือเขียวเหลือง) ผมได้ขึ้นไปนั่งบนแท็กซี่คันดังกล่าวแล้วตกลงสถานที่กัน และเหตุการก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อ