thairats.com
ตะลึง!!!พบวัตถุคล้าย พลาสติกสีฟ้าใส เกลื่อนชายหาด
มีการเปิดเผยว่า ได้มีการพบวัตถุคล้าย พลาสติกสีฟ้าใส กระจายอยู่บนชายหาดฝังตะวันตกของสหรัฐอเมริกา จากการตรวจสอบพบว่าวัตถุดังกล่าวนั้นเป็น ซากสัตว์น้ำคล้าย แมง