thairats.com
จุรินทร์ ชนะโหวต ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนล่าสุด
จากผลการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แทนนายอภิสิทธิ์ ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ ที่ประชุมลงคะแนนเลือก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่ 8