thairats.com
ขนส่งฯ แนะประชาชนใช้บริการ จักรยานยนต์รับจ้าง ที่ถูกกฎหมาย
ทั้งนี้ลักษณะของ จักรยานยนต์รับจ้าง ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สังเกตได้จากแผ่นป้ายทะเบียนรถซึ่งต้องเป็นพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวม