thairats.com
งามหน้า!!! ไปรษณีย์ไทย ส่งต่างด้าวเถือนขนใส่รถลงใต้แบบเนียนๆ
ไม่รอด​สายตาตำรวจค้ามนุษย์ฯ รวบ 13 ต่างด้าวซุกรถไปรษณีย์ ขนลงไปหาดใหญ่ก่อนส่งข้ามไปมาเลเซีย ผู้ต้องหาระบุรายได้ดี ค่าจ้างขนแรงงานเถื่อนหัวละ 1,500 บาท​