thairats.com
วิจารณ์หนัก ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่!!!แปะป้ายห้าม เพศที่สาม เข้า ห้องน้ำหญิง
ได้แชร์ภาพมาจากผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง ซึ่งเป็นภาพที่มีกระดาษ A4 แผ่นหนึ่งแปะอยู่หน้า ห้องน้ำหญิง โดยในกระดาษ A4 ได้ระบุข้อความว่า "เพศที่สามไม่ใช้ห้องน้ำผู