thairats.com
ไขข้อข้องใจ!!! หนุ่มระบุศาสนาในบัตรประชาชน ลัทธิเบคอน ทำได้ด้วยหรือ?
สิ่งที่ทำให้ผู้คนสนใจก็คือ ศาสนาของเขาไม่เหมือนคนอื่น โดยในบัตรของเขาเป็นศาสนา "ลัทธิเบคอน" และยังบอกอีกว่าไม่ต้องใช้เอกสารอะไร ให้เจ้าหน้าที่เขตเขาพิมพ์ลงไ