thairats.com
พระสายแข็งแบบนี้ เชิญนิมนต์ไปรับบาตรที่โรงพักครับหลวงพี่
โดนรวบตัวแล้ว กรณีพระสายแข็งหน้าด้านยืนขวางหน้าบ้านกดดันหน้าบ้านจนกว่าญาติโยมจะออกมาใส่บาตร แถมยังรับเฉพาะเงินสด ข้าวปลาอาหารไม่แตะ