thairats.com
โซเชียลวิจารณ์ยับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ประชุมระดับประเทศใส่สีธงชาติผิด
โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ซึ่งในงานก็มีการติด ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ โดยมีการติดธงชาติไทย และ ธงชาติกัมพูชาเอาไว้ แต่ทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ด้วยดีแล้วถ้าไม่