thairats.com
อาจาร์อดัมออกโรง แจงปมคนตั้งกระทู้บอก ชาวอังกฤษเลิกใช้ Thank you แนะอย่าเชื่อทุกกระทู้
อาจารย์อดัม ออกโรงแจงถึงกรณีที่มีคนเข้าไปตั้งกระทู้ในพันทิปว่า ชาวอังกฤษเลิกใช้ Thank You ชี้มีคำอื่นให้ใช้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเลิก แนะคนอ่านอย่าไปเชื่อทุก