thairats.com
งงในงง! รร.อนุบาลไล่เด็กออก บอกเป็นต้นเหตุ ทำผลการประเมินรร.ต่ำลง
ชาวเน็ตงงในงง เมื่อ รร.อนุบาลไล่เด็กออก เพราะเชื่อว่าเป็นต้นเหตุทำให้ผลเกณฑ์การประเมินโรงเรียนต่ำลง ชาวเน็ตตอกกลับเป็นที่บุคลากรของโรงเรียนไม่ได้เป็นที่เด็ก