thachga.com
Thanh xuân và Cơ hội - Tôi chỉ là một con gà trong tất cả các lĩnh vực
Ai cũng nói thanh xuân là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người. Là quãng thời gian đáng sống nhất trong cuộc đời. Vậy thì thanh xuân là gì? Nó mang đến cơ hội và thách thức gì? Thanh xuân của bạn là quãng thời gian nào? Có phải đó là quãng thời …