thachga.com
Những bài học kinh doanh cho người mới khởi nghiệp - Tôi chỉ là một con gà trong tất cả các lĩnh vực
Ai cũng sẽ có con đường đi cho riêng mình, điểm bắt đầu, thứ để bắt đầu. Sau những thất bại chúng ta sẽ có những bài học đáng quý. Không có con đường nào là bằng phẳng. Sau những thất bại chúng ta sẽ mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Dưới đây là những …