textme.no
Nyhetsbrevet: Den nære samtalen med kundene dine
Bruker du ikke nyhetsbrev for å sanke inn potensielle kunder? Det burde du. Over to tredjedeler av kunder sier at et nyhetsbrev er en direkte årsak til at de har gjort et kjøp. Nyhetsbrev er over 40 ganger mer effektivtenn Facebook og Twitter, kombinert! Det