teresapelka-in-polish.com
Amerykańska poezja
ENG Poezja Emilii Dickinson po polsku: Czas a Wieczność | Miłość | Natura | Życie. Notki do poezji Emilii Dickinson | Fascykuły a druk, korelat poetycki z Websterem 1828, inspiracja łaciną i greką,…