teresapelka-in-polish.com
Aleggen: ułagodzić
Izajasz, 9:1. Na początek, ziemię Zabulon i ziemię Neptalym ułagodzono z wyrozumiałością; na koniec, drogi morza wyżej Jordanu uczyniono trudnymi dla etnicznej Galilei. Glosa Wycliffe→