teresapelka-in-polish.com
Agrisen: wzdragać się
Hiob, 19:17. Moja żona wzdragała się na mój oddech, a ja modliłem się o synów w swych ramionach. Glosa Wycliffe→