teresapelka-in-polish.com
Notki do poezji Emilii Dickinson
Fascykuły a druk; korelat z Websterem 1828, inspiracja łaciną i greką, wątek arystotelesowski: Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności. Więcej→