teresapelka-in-polish.com
Astra Castra
Oddalenie pod osąd, Schyłek dnia potężny; Chmury wielkie, jak odźwierni schylone, Wpatrzony, akt stworzenia. Więcej→