teresapelka-in-polish.com
Resurgam
Nareszcie się określić! Nareszcie przy twym boku, z lampami, Życia widzieć rozległość! Więcej→