teresapelka-in-polish.com
Człowiekowi było późno
Człowiekowi było późno, Ale Bogu pora młoda; Akt stworzenia pomóc nie mógł; Lecz po naszej stronie — modły. Więcej→