teresapelka-in-polish.com
Zmienić się?
Zmienić się? Kiedy wzgórza. Zachwiać? Gdy słońce Zwątpi, czy doskonałą Jest jego obręcz. Więcej→