teresapelka-in-polish.com
W bibliotece
Cenną a kruchą jest mi przyjemnością Tekst napotkać sędziwy W stulecia jego odzianiu typowym; Przywilej to, jak myślę, Uchwycić dłoń tę szacowną, A ogrzewając w swoich, Passus odbyć w przeszłość, l…