teresapelka-in-polish.com
Trawy
Trawy zajęcia mają tyle — Sfera prostej zieleni, Jak wypielęgnować motyle, A też pszczoły weselić; Bujać dzień cały w ładne tony, Które bryzy przysłały, Hołubić w swym łonie słońca blask I wszem a …