teresapelka-in-polish.com
Chmurność
Chmury podłe, a niebo jest nisko; Płatek śniegu podróżny Poprzez stodołę bądź też ścierniskiem, Debatuje, czy pójdzie. Więcej→