teresapelka-in-polish.com
Świtanie
Gdy noc prawie dokonana, A słońca wschód rośnie z bliska, Tak, że się dotknąć da przestrzeni, Czas się po włosach pomuskać I wyrychtować dołeczki… Więcej→