teresapelka-in-polish.com
Samotny dom
Od tej drogi, znam domy samotne, Co rabuś upodobałby sobie — Osłony drewniane, Okna niskie, Zapraszają Na portyki, Dwóch by wpełzło: Jeden miał narzędzia, Drugi patrzył, Aby wszystko śniło; Starej …