teresapelka-in-polish.com
Bolenia tajemnica
Bolenie ma jakąś pustkę; Wskazać o sobie nie umie, Kiedy nastało, czy może, Gdy go nie było, byłby dzień. Więcej→