teresapelka-in-polish.com
1. Neurofizjologia sprzężenia zwrotnego
Ludzka sprawność logiczna nie działa w negacji układu nerwowego. System ten jest omawiany jako struktura przetwarzająca i zarządzająca informacją, zaczynając od pojedynczej komórki, a kończąc na mi…