teresapelka-in-polish.com
A New People
Bronię mojego poglądu na łacinę Wielkiej Pieczęci USA: “Zdrowy Rozsądek” Tomasza Paine przy boku, i Deklaracja Niepodległości.