teresapelka-in-polish.com
Filologia
Filologia to studium słów. Jak bywają mówione, jak bywają pisane. Aby się podjąć tej profesji, trzeba naprawdę lubić słowa.